Dr. Öğr. Üyesi AYLİN DUMAN ALTAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi AYLİN DUMAN ALTAN

T: (0282) 250 2432

M aduman@nku.edu.tr

W aduman.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bölüm:Endüstri Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2014-2017
Tez:
Doktora
Üniversite: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İŞLETME FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları:
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2012-2014
Tez: (2014)
Lisans
Üniversite: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2005-2010
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Başlangıç
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Dr. Öğr. Üyesi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI A.B.D.
2018-
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2012-
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU
2019-
Bologna Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2018-
Komisyon Başkanlığı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
2017-2019
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Performans Değerlendirme Uzmanı
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / Endüstri Mühendisliği
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. DUMAN ALTAN A., Simulation of Energy Efficient Lighting System For Energy Optimization: A Case Study of A Dairy Farm, International Journal of Engineering Research and Development, 2017.
Özgün Makale Academic Journals Database, J-STAGE, Cabell Publishing, Q-Sensei, Directory of Open Access Journals, Jour Informatics, Microsoft Academic, Index Copernicus , Computer science Directory, Ulrich s™, EBSCO, Scirus, Google Scholar, ProQuest, Scientific Commons , CiteSeerx, NewJour
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. DUMAN ALTAN A., Industrıal Sector Analysıs of Energy Effıcıency In Turkey, International Conference on Energy Research (ENRES- 2018) (31.10.2018-02.11.2018).
Tam metin bildiri
2. DUMAN ALTAN A., Swarm Based Optimization Algorithms Applied To Renewable Energy Systems, International Conference on Energy Research (ENRES- 2018) (31.10.2018-02.11.2018).
Tam metin bildiri
3. DUMAN ALTAN A., KAYİŞOĞLU B., GÖNÜLOL E., Energy consumption and energy utilization indices on dairy farms, 2. International Balkan Agriculture Congres (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
4. DUMAN ALTAN A., KAYİŞOĞLU B., Energy efficiency and applications of improving energy efficiency on dairy farms, 2. İnternational Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
5. DUMAN ALTAN A., Energy efficiency and determination of energy efficiency indicators for agricultural industry, 2. International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
6. DUMAN A., GÖNÜLOL E., ÜLGER P., A Study of Determination Energy Costs and Factors Affecting The Energy Efficiency for Milking Mechanization, 16. International Conference on Agricultural, Civil and Env. Eng. (18.04.2016-19.04.2016).
Tam metin bildiri
7. DUMAN A., SAĞBAŞ A., EKER B., A Review of Solar Energy Applications and Optimization Approaches: For End Users in Agriculture, 6. International Conference on Energy Efficiency Agricultural Engineering (11.11.2015-12.11.2015).
Tam metin bildiri
8. DUMAN A., SAĞBAŞ A., EKER B., A Review of Solar Energy Applications and Optimization Approaches: For End Users in Agriculture, 6. International Conference on “Energy Efficiency & Agricultural Engineering (11.11.2015-12.11.2015).
Tam metin bildiri
9. DUMAN A., GÖNÜLOL E. ., ÜLGER P. ., DEMİR C., Determination Of Dairy Cattle Farm Energy Utilization Index In Turkey, 5. International Conference on “Energy Efficiency & Agricultural Engineering (17.05.2013-18.05.2013).
Tam metin bildiri
10. DUMAN A., G. E., Ü. P., D. C., Determination of Dairy Cattle Farm Energy Utilization Indices in Turkey, 5. International Conference ”Energy Efficiency Agricultural Engineering” (17.05.2013-18.05.2013).
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Yerleşkesinde Rüzgar Enerji Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik İstatistiksel Tahmin Modelinin Geliştirilmesi ve Kurulacak Rüzgar Santrali İçin Teknik Ekonomik ve Termodinamik Analizinin Gerçekleştirilmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 22.01.2014-20.12.2016.
2. Sığırcılık İşletmelerindeki Süt Sağım Sistemlerinde Enerji Maliyetlerinin ve Enerji Verimliliğini Etkileyen Unsurların Saptanması Üzerine Bir Araştırma, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 02.04.2013-18.08.2014.
Aldığı Sertifikalar
Sanayi Etüt Proje Sertifikası.
Enerji Yöneticisi Sertifikası, Yer:T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü .
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
International Conference on Energy Research (ENRES-2018), 31.10.2018-02.11.2018.
16. International Conference on “Agricultural, Civil and Env. Eng., Yer:İSTANBUL, 18.04.2016-19.04.2016.
6. International Conference on “Energy Efficiency & Agricultural Engineering”, Yer:BULGARİSTAN, 11.11.2015-12.11.2015.
5. International Conference on “Energy Efficiency & Agricultural Engineering, Yer:BULGARİSTAN, 17.05.2013-18.05.2013.