Araş. Gör. AYLİN DUMAN ALTAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. AYLİN DUMAN ALTAN

T: (0282) 250

M aduman@nku.edu.tr

W aduman.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm:Biyosistem Mühendisliği (YL)
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları:
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2012-
Tez: (2014)
Lisans
Üniversite: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2010
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Başlangıç
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2012-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / Endüstri Mühendisliği
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. DUMAN A., EKER B., SAĞBAŞ A., A Review of Solar Energy Applications and Optimization Approaches: For End Users in Agriculture, 6. International Conference on “Energy Efficiency & Agricultural Engineering (11.11.2015-12.11.2015).
Tam metin bildiri
2. DUMAN A., GÖNÜLOL E. ., ÜLGER P. ., DEMİR C., Determination Of Dairy Cattle Farm Energy Utilization Index In Turkey, 5. International Conference on “Energy Efficiency & Agricultural Engineering (17.05.2013-18.05.2013).
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Sığırcılık İşletmelerindeki Süt Sağım Sistemlerinde Enerji Maliyetlerinin ve Enerji Verimliliğini Etkileyen Unsurların Saptanması Üzerine Bir Araştırma , BAP, Araştırmacı.
Aldığı Sertifikalar
Enerji Yöneticiliği, Yer:T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü .
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
16. International Conference on “Agricultural, Civil and Env. Eng., Yer:İSTANBUL, 18.04.2016-19.04.2016.
6. International Conference on “Energy Efficiency & Agricultural Engineering”, Yer:BULGARİSTAN, 11.11.2015-12.11.2015.
5. International Conference on “Energy Efficiency & Agricultural Engineering, Yer:BULGARİSTAN, 17.05.2013-18.05.2013.